Abu Muhammad al-Baghawi’ As-Syafi’i

Al-Baghawi atau Imam Baghawi adalah seorang ahli tafsir, ahli hadits dan ulama fiqih dari mazhab Syafi’i yang terkenal dengan karya besarnya sebuah tafsir Al-Qur’an yang berjudul Ma’alimut Tanzil atau Tafsir al-Baghawi.

Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra ‘al-Baghawi (Bahasa Arab: ابومحمد حسین بن مسعود بغوی), lahir pada tahun 433[1] atau 436 H[2] dan meninggal pada tahun 516 H (1122 M). Nisbah Al-Farra adalah mengacu pada perdagangan bulu, sedangkan al-Baghawi merujuk kepada kota kelahirannya Bagh atau Baghshûr (Persia) yaitu kota antara Herat dan Marw ar-Rud. Dia meninggal di Marw ar-Rud. Dia juga terkenal oleh karyanya yang lain pada bidang hadits seperti Syarhus Sunnah dan Masabih As-Sunnah, yang terakhir menjadi terkenal sebagai Misykatul Masabih dengan penambahan at-Tabrizi (w. 741H). Dia adalah seorang murid dari Al-Husain bin Muhammad Al-Marwa Ar-Rudi.

Karya-karyanya

  1. Tafsir al-Baghawi; Al-Musamma; Maʻalim At-Tanzil (تفسير البغوي: المسمى: معالم التنزيل)
  2. Al-Tahdzib fi fiqhul Imam Asy-Syafiʻi (التهذيب في فقه الإمام الشافعي)
  3. Syarhus Sunnah (شرح السنة)
  4. Masabih As-Sunnah (مصابيح السنة)
  5. Al-Anwar fi Syamaʼil An-Nabi Al-Mukhtar (الأنوار في شمائل النبي المختار )
  6. Al-Jamʻ baina Ash-Shahihain (الجمع بين الصحيحين)
  7. Al-Arba’in Haditsan (الأربعين حديثاً)
  8. Majmuʻah minal Fatawa (مجموعة من الفتاوى)

Sumber: id.wikipedia.org

Rujukan

[1] Al-Ḥamawī, Yāqūt ibn ʻAbd Allāh. Muʻjam al-buldān.

[2] Ziriklī, Khayr al-Dīn. Tartīb al-aʻlām ʻalá al-aʻwām: al-aʻlām.

Bagikan Artikel Ini Ke